Logo Concello de Vigo

Política de privacidade

Vostede presta o seu consentimento para que o Servizo de Desenvolvemento Local de Emprego - Concello de Vigo, de acordo co establecido na Lei Orgánica de Datos de Carácter persoal 15/1999, do 13 de decembro (BOE do 14 de decembro), incorpore ao seu ficheiro os datos persoais proporcionados neste formulario, que só se usarán para comunicarnos con vostede e prestarlle o servizo solicitado. Vostede pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos mesmos, mediante escrito dirixido ó Servizo de Desenvolvemento Local de Emprego - Concello de Vigo (Casa do Concello. Praza do rei 4ª planta, 36202- Vigo (Pontevedra), España) acompañado de fotocopia do seu DNI. Ao pulsar sobre "Enviar mensaxe" enténdese que presta o seu consentimento para o tratamento dos seus datos solicitados neste formulario e para a posterior resposta vía email.