Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies propias para ofrecer un mellor servizo.Atopará máis información na nosa Política de Cookies. É necesario aceptar a nosa Política de Cookies para navegar na páxina

Logotipo Concello Vigo

Histórico Obradoiros de Emprego

Escola Obradoiro Xardín Histórico

Duración: Desde xulio de 1999 a decembro 2000.

Persoas beneficiarias: 60 mozos e mozas de entre 16 e 25 anos.

Obxectivo xeral: formación das persoas beneficiarias de cara á súa capacitación profesional para o desenvolvemento de actividades de recuperación do Xardín Histórico do Parque de "Quiñones de León.

Especialidades: Cantería, Carpintería, Albanelería e Xardinería.

Escola Obradoiro Mar de Vigo

Duración: Desenvolveuse ao longo de 5 edicións:

 • Mar de Vigo I (decembro 2007-xuño 2009)
 • Mar de Vigo II (decembro 2003-marzo 2005)
 • Mar de Vigo III (decembro 2005-xuño 2006)
 • Mar de Vigo IV (decembro 2007-xuño 2009)
 • Mar de Vigo V (decembro 2009-xuño 2010)

Persoas beneficiarias: mozos e mozas de entre 18 e 25 anos.

Obxectivo xeral: formar ao alumnado traballador coa finalidade de que adquira os coñecementos e as destrezas de cada unha das especialidades, así como as actitudes e comportamentos propios do mundo laboral

Especialidades: Carpintería de Ribeira, Construción naval en laminados de madeira e Actividades naúticas.

Obradoiro Vigo Zoo

Duración: Comezo en decembro de 2001

 • Vigo Zoo I (decembro 2001-decembro 2002) Participaron 36 persoas nas seguintes especialidades: xardinaría, carpintaría e construción
 • Vigo Zoo II (2004-xuño 2005) Participaron 45 persoas nas seguintes especialidade: xardinaría, construción e carpintaría.
 • Vigo Zoo III (decembro 2006-decembro 2007) Participaron 40 persoas nas seguintes especialidades: construción, carpintaría, fontanería-electricidade e educador ambiental.

Persoas beneficiarias: Maiores de 25 anos.

Obxectivo xeral: Recuperación e modernización do Zoo de Vigo, favorecendo a inserción laboral de aqueles que teñen dificultades para acceder a un posto de traballo.

Escola Obradoiro Vigo Zoo

Duración: Comezo en decembro de 2008 e remata en xuño do 2010.

Persoas beneficiarias: 30 mozos e mozas entre 18 e 25 anos.

Obxectivo xeral: Continuar os traballos de acondicionamento e adecuación do Parque Zoolóxico de Vigo dos tres anteriores Obradoiros de Emprego realizados en VigoZoo.

Especialidades: Albanelería, carpintaría metálica PVC e xardinaría.

Escola Obradoiro Vigo Ornamental

Duración: Comezo en outubro do 2009 e remata en outubro do 2010.

Persoas beneficiarias: 30 mozos e mozas maiores de 25 anos.

Obxectivo xeral: Rehabilitar a antiga Escola Mestres Goldar e Remodelar un tramo da Avenida Europa.

Especialidades: fontanería solar-térmica, carpintaría metálica e PVC e Albanelería.

Obradoiro de Emprego Vigo Atende

Duración: Comeza no 2012 e remata no 2013.

Persoas beneficiarias: 38 persoas beneficiarias.

Especialidades: Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio, Cociña e Restaurante-Bar.

Obradoiro de Emprego Vigo Prepara

Duración: Comezo en setembro do 2016 e remata en marzo do 2016.

Persoas beneficiarias: 15 mozos e mozas.

Obxectivo xeral:

 • realizar servizos relacionados coa promoción e información turística ás persoas visitantes do Concello de Vigo;
 • deseñar e programar accións dinamizadoras de educación ambiental dirixidas a distintos colectivos e grupos sociais que visitan a nosa cidade e,
 • difundir e divulgar recursos que son potencialmente turísticos.

Especialidades: Promoción Turística Local e Información ao Visitante.